Utförda projekt

Nytt slitstål

Konstruktion

Skänkvalv

Konstruktion

Förarpanel

Konstruktion

Transformator installation

Konstruktion

Sekundärsystem ljusbågsugn

Sekundärsystem

monterad

Konstruktion

Manöverp anel

Smide

Varmvridning

Montage

av Geonor

Besiktning

Stegbalksugn

Besiktning vagnugn

Besiktning installerad härd.

Tillverkning

Busbar

Konstruktion

av lyftok till EAF

Montage

av reaktor

3D-print

3D-print av prototyp